چمدان : ذخیره‌گاه زیست‌کره پروانه شهریار (Monarch Butterfly Biosphere Reserve) در کمربند آتشفشانی جنگل‌های منطقه زیستی کاج بلوط ترنس‌مکزیکن در ۱۰۰ کیلومتری شمال‌غربی مکزیکوسیتی قرار دارد و سالانه میزبان میلیون‌ها پروانه است.

هرچند این پروانه‌ها فقط در بخشی از ۵۶هزار هکتار زمین‌های این ذخیره‌گاه زیستی و فقط بین ماه‌های اکتبر تا مارس (مهر تا اسفند) زندگی می‌کنند، باوجوداین، این زیست‌کره ماموریت حفاظت از گونه پروانه شهریار و زیستگاه آنها را به‌عهده دارد.

این پروانه‌ها از دیرباز هر پاییز و با شروع فصل سرما از شرق آمریکای شمالی با پیمودن بیش‌از ۴هزار کیلومتر به این منطقه مهاجرت می‌کنند، اما دانشمندان حدود چهار دهه قبل در سال ۱۹۷۵ این منطقه را کشف کردند و این سایت از سال ۲۰۰۸ وارد فهرست میراث جهانی یونسکو شد.

با شروع فصل بهار، پروانه‌های گونه شهریار بار دیگر راه آمریکای شمالی را پیش می‌گیرند و بعضی از آنها تا شرق کانادا پیش می‌روند.

پروانه شهریار گونه‌ای از شه‌پروانه‌ایان خانواده فرچه‌پایان است که نخستین‌بار در سال ۱۷۵۸ درباره آن اسنادی ثبت شد. این پروانه در بزرگداشت شاه ویلیام سوم انگلستان، «شهریار» نامیده شده است.