چمدان : خبرگزاری چندرسانه‌ای ایتالیایی «لاپرسه» (LaPresse) با تیتر «لوور به تهران می‌رسد، راهی به‌سوی بزرگ‌‌ترین نمایشگاه هنر غرب» به انتشار خبر برگزاری نمایشگاه موزه لوور در موزه ملی ایران در تهران پرداخت.

لاپرس نوشت: «موزه ملی ایران غرق در حدود ۵۰ اثر موزه لوور است. در حقیقت تهران میزبان اولین نمایشگاه بزرگ هنر غرب در این کشور است. این اشیاء همگی از فر انسه و روی سیاست فرهنگی میان دو کشور تمرکز بسیاری می‌کند.»

  آغاز به‌کار نمایشگاه گنجینه موزه لوور پاریس در تهران│ تصاویر و روایتی از تولد معروف‌ترین موزه فرانسه در موزه ملی ایران