چمدان: حراجی ساتبیز لندن همه ساله حراجی‌هایی را باعنوان «هنرهای دنیای اسلام» برگزار می‌کند. این حراجی که امسال شامل فرش‌ها و قالیچه‌های نفیس هم بود با فروش ۹ میلیون‌ و ۹۱۴ هزار و ۶۲۵ پوند به کار خودش پایان داد.

در حراجی امسال علاوه‌ بر اشیایی از ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و هند اشیایی هم از دوره‌های صفویه، زندیه و قاجاریه و حتی سده‌های متقدم‌تر برای فروش عرضه شد. یک تخته قالیچه قاجاری نیز که برای فتحعلی‌شاه بافته شده و بین ۶۰ هزار تا ۸۰ هزار پوند ارزش‌گذاری شده بود در این حراجی با قیمت ۱۵۰ هزار پوند فروخته شد.

قالیچه غرب ایران، احتمالا سنندجی یا بختیاری│ ارزش‌گذاری بین 12هزار تا 15هزار پوند- قیمت فروش: 13هزارو125 پوند
قالیچه غرب ایران، احتمالا سنندجی یا بختیاری│ ارزش‌گذاری بین ۱۲هزار تا ۱۵هزار پوند- قیمت فروش: ۱۳هزارو۱۲۵ پوند
فرش کوچک اصفهان، مرکز ایران│ ارزش‌گذاری بین 6هزار تا 9هزار پوند- قیمت فروش: 6هزارو250 پوند
فرش کوچک اصفهان، مرکز ایران│ ارزش‌گذاری بین ۶هزار تا ۹هزار پوند- قیمت فروش: ۶ هزار و ۲۵۰ پوند
قرآن مینیاتور روی پوست گوساله، ایران، اواخر سده 9/ اوایل سده 10 میلادی│ ارزش‌گذاری بین 15هزار تا 20هزار پوند- قیمت فروش: 40هزار پوند
قرآن مینیاتور روی پوست گوساله، ایران، اواخر سده ۹ / اوایل سده ۱۰ میلادی│ ارزش‌گذاری بین ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار پوند- قیمت فروش: ۴۰ هزار پوند
نسخه‌ خطی سده سیزدهم میلادی از فصل‌های هشتم، نهم و دهم از بخش اول کتاب احیاء علوم‌الدین تالیف ابوحامد محمد غزالی (متوفی به سال 1111 میلادی)، ایران│ ارزش‌گذاری بین 10هزار تا 15هزار پوند- قیمت فروش: 18هزارو750 پوند
نسخه‌ خطی سده سیزدهم میلادی از فصل‌های هشتم، نهم و دهم از بخش اول کتاب احیاء علوم‌الدین تالیف ابوحامد محمد غزالی (متوفی به سال ۱۱۱۱ میلادی)، ایران│ ارزش‌گذاری بین ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار پوند- قیمت فروش: ۱۸ هزار و ۷۵۰ پوند
قرآن هشت‌ضلعی مینیاتور، ایران، احتمالا تبریز، صفوی، سده 16 میلادی│ ارزش‌گذاری بین 18هزار تا 25هزار پوند- قیمت فروش: 21هزارو250 پوند
قرآن هشت‌ضلعی مینیاتور، ایران، احتمالا تبریز، صفوی، سده ۱۶ میلادی│ ارزش‌گذاری بین ۱۸ هزار تا ۲۵ هزار پوند- قیمت فروش: ۲۱ هزار و ۲۵۰ پوند
قرآن بزرگ، ایران، احتمالا شیراز، صفوی، نیمه دوم قرن 16│ ارزش‌گذاری بین 80هزار تا 120هزار پوند- قیمت فروش: 93هزارو750 پوند
قرآن بزرگ، ایران، احتمالا شیراز، صفوی، نیمه دوم قرن ۱۶│ ارزش‌گذاری بین ۸۰ هزار تا ۱۲۰ هزار پوند- قیمت فروش: ۹۳ هزار و ۷۵۰ پوند
کتاب دعا، نسخه‌نویسی‌شده به‌ قلم احمد نیریزی، ایران، صفویه، ربع اول قرن 18 میلادی│ ارزش‌گذاری بین 8هزار تا 12هزار پوند- قیمت فروش: 10هزار پوند
کتاب دعا، نسخه‌نویسی‌شده به‌ قلم احمد نیریزی، ایران، صفویه، ربع اول قرن ۱۸ میلادی│ ارزش‌گذاری بین ۸ هزار تا ۱۲ هزار پوند- قیمت فروش: ۱۰ هزار پوند
نسخه‌ای مربوط به اواخر تیموریان/ اوایل صفویه (اواخر قرن 15/ اوایل قرن 16) از کتاب تشریح بدن انسان معروف به تشریح منصوری تالیف منصور ابن محمد ابن احمد ابن یوسف ابن الیاس (متوفی در نیمه نخست سده 15 میلادی)│ ارزش‌گذاری بین 10هزار تا 15هزار پوند- قیمت فروش: 12هزارو500 پوند
نسخه‌ای مربوط به اواخر تیموریان / اوایل صفویه (اواخر قرن ۱۵) / اوایل قرن ۱۶) از کتاب تشریح بدن انسان معروف به تشریح منصوری تالیف منصور ابن محمد ابن احمد ابن یوسف ابن الیاس (متوفی در نیمه نخست سده ۱۵ میلادی)│ ارزش‌گذاری بین ۱۰هزار تا ۱۵هزار پوند- قیمت فروش: ۱۲ هزار و ۵۰۰ پوند
نسخه‌‌ای از بخش‌های اول و دوم از جلد اول کتاب قانون تالیف ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا معروف به ابوعلی سینا (متوفی به سال 1037 میلادی) نسخه‌نویسی به‌ قلم مجید کاشانی، ایران، صفویه، سده 17 میلادی│ ارزش‌گذاری بین 18هزار تا 25هزار پوند- قیمت فروش: 25هزار پوند
نسخه‌‌ای از بخش‌های اول و دوم از جلد اول کتاب قانون تالیف ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا معروف به ابوعلی سینا (متوفی به سال ۱۰۳۷ میلادی) نسخه‌نویسی به‌ قلم مجید کاشانی، ایران، صفویه، سده ۱۷ میلادی │ ارزش‌گذاری بین ۱۸ هزار تا ۲۵ هزار پوند- قیمت فروش: ۲۵ هزار پوند
طومار بسیار طولانی از قرآن کریم نسخه‌نویسی به قلم خوجه ولد والی محمد محمدصادق دیرانی، ایران، قاجار، 1836 میلادی│ ارزش‌گذاری بین 10هزار تا 15هزار پوند- قیمت فروش: 10هزار پوند
طومار بسیار طولانی از قرآن کریم نسخه‌نویسی به قلم خوجه ولد والی محمد محمدصادق دیرانی، ایران، قاجار، ۱۸۳۶ میلادی│ ارزش‌گذاری بین ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار پوند- قیمت فروش: ۱۰ هزار پوند
قرآن مینیاتور، نسخه‌نویسی به قلم محمد طاقی بن محمدهادی، ایران، اصفهان، زندیه، 1763 میلادی│ ارزش‌گذاری بین 4هزار تا 6هزار پوند- قیمت فروش: 5هزار پوند
قرآن مینیاتور، نسخه‌نویسی به قلم محمد طاقی بن محمدهادی، ایران، اصفهان، زندیه، ۱۷۶۳ میلادی│ ارزش‌گذاری بین ۴ هزار تا ۶ هزار پوند- قیمت فروش: ۵ هزار پوند
دیوان حافظ، نسخه‌نویسی به قلم محمدحسین بن سلیم تبریزی، ایران، اصفهان، قاجاریه، 1876 میلادی│ ارزش‌گذاری بین 3هزار تا 4هزار پوند- قیمت فروش: 4هزارو750 پوند
دیوان حافظ، نسخه‌نویسی به قلم محمدحسین بن سلیم تبریزی، ایران، اصفهان، قاجاریه، ۱۸۷۶ میلادی│ ارزش‌گذاری بین ۳ هزار تا ۴ هزار پوند- قیمت فروش: ۴ هزار و ۷۵۰ پوند
قرآن شصت بخشی همراه با جعبه‌قرآن لاکی، ایران، قاجاریه، 1842 میلادی│ ارزش‌گذاری بین 50هزار تا 70هزار پوند- قیمت فروش: 62هزارو500 پوند
قرآن شصت بخشی همراه با جعبه‌قرآن لاکی، ایران، قاجاریه، ۱۸۴۲ میلادی│ ارزش‌گذاری بین ۵۰ هزار تا ۷۰ هزار پوند- قیمت فروش: ۶۲ هزار و ۵۰۰ پوند
جعبه آینه لاکی و تصویر آبگرنگ از امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، ایران، قاجاریه، سده 19 میلادی│ ارزش‌گذاری بین 4هزار تا 6هزار پوند- قیمت فروش: 5هزارو250 پوند
جعبه آینه لاکی و تصویر آبگرنگ از امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، ایران، قاجاریه، سده ۱۹ میلادی│ ارزش‌گذاری بین ۴ هزار تا ۶ هزار پوند- قیمت فروش: ۵ هزار و ۲۵۰ پوند
قلمدان لاکی به امضای محمد صادق، ایران، زندیه، 1780 میلادی│ ارزش‌گذاری بین 4هزار تا 6هزار پوند- قیمت فروش: 5هزار پوند
قلمدان لاکی به امضای محمد صادق، ایران، زندیه، ۱۷۸۰ میلادی│ ارزش‌گذاری بین ۴ هزار تا ۶ هزار پوند- قیمت فروش: ۵ هزار پوند
قالیچه ابریشم با شرح و تاریخ بافت. بافته‌شده برای خان باباخان جهانبانی نایب‌السلطنه که بعدها با نام فتحعلی شاه قاجار تاجگذاری کرد. این قالیچه مهم که بانویی مالک آن بوده در سال 1790 بافته شده است. در شرحی که روی فرش بافته شده است آمده: «حسب‌الامر نواب مستطاب اشرف والا نایب السلطنه، عمل نوروز ساروقی در 1205 قمری» │ ارزش‌گذاری بین 60هزار تا 80هزار پوند- قیمت فروش: 150هزار پوند
قالیچه ابریشم با شرح و تاریخ بافت. بافته‌شده برای خان باباخان جهانبانی نایب‌السلطنه که بعدها با نام فتحعلی شاه قاجار تاجگذاری کرد. این قالیچه مهم که بانویی مالک آن بوده در سال ۱۷۹۰ بافته شده است. در شرحی که روی فرش بافته شده است آمده: «حسب‌الامر نواب مستطاب اشرف والا نایب السلطنه، عمل نوروز ساروقی در ۱۲۰۵ قمری» │ ارزش‌گذاری بین ۶۰ هزار تا ۸۰ هزار پوند- قیمت فروش: ۱۵۰ هزار پوند