چمدان: فرزانه شرفبافی در حکمی از سوی غلام‌حسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش،‌ سرپرست شرکت هواپیمایی کیش‌ایر شد.

شرفبافی که پیش از این مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بود جایگزین کاپیتان نصرفرد شد.

  مدیرعامل ایران ایر تغییر کرد