چمدان: این عکس توسط خلبان ترکمانه در پرواز کرمانشاه به تهران هواپیمایی آتا شکار شده است.

برخورد رعد و برق به هواپیما - صاعقه در پرواز - صدای رعد و برق در هواپیما

 

منبع: کن نیوز