چمدان:  این بنا به شماره ۲۲۳۷ دز سال ۱۳۷۷ در فهرست آثار تاریخی ایران ثبت شده‌است.

کلیسای گریگوری استپان | عکس: آیسان زرفام
کلیسای گریگوری استپان | عکس: آیسان زرفام