چمدان: ایزلتوالد، نام روستایی در آب‌های جنوبی دریاچه برینز در کانتون برن کشور سوییس است که نخسین‌بار در اسناد تاریخی سال ۱۱۴۶ میلادی به آن اشاره شده است.

سال ۱۱۴۶ در شبه‌جزیره نزدیک روستا قصری برای لرد ماتن، اسقف اینترلاکن ساخته شد و شاه یک‌چهارم روستا را به اسقف داد.

این قلعه تاریخی امروزه به مرکز بازپروری سیبورگ تبدیل شده است.

ماهیگیری از دریاچه برینز و کشاورزی در دره‌ها و دامپروری فصلی در مراتع ارتفاعات آلپ به‌طور سنتی اقتصاد منطقه را تامین می‌کند. بین سال‌های ۱۶۸۰ تا ۱۷۱۵ کارخانه ظروف شیشه‌ای به‌عنوان منبع درآمد جدید منطقه شناخته می‌شد. از سال ۱۸۷۱ پای گردشگران از راه آبی به این روستا باز شد و سال ۱۹۸۸ جاده‌ هم برای این منطقه ساخته شد.