چمدان : برج ساعت یزد در مقابل خیابان مسجد جامع و در نزدیکی مسجد  حظیره یکی از برج‌های تاریخی مهم ایران است که با کاشی‌کاری و آجرکاری زینت داده‌شده است.

 

میدان ساعت یزد | عکس: آیسان زرفام

 

میدان ساعت یزد | عکس: آیسان زرفام