چمدان: این عمارت در دروه قاجار در اوایل دهه ۱۳۰۰ هجری قمری به دستور یار محمدخان شادلو معروف به سردار مفخم حاکم منطقه شمال خراسان به عنوان محل سکونت او و خانواده‌اش ساخته شده است.

عمارت مفخم
سردار مفخم حاکم خراسان شمالی و سازنده دارالحکومه مفخم

عمارت مفخم شامل ۳۴ اتاق و دو تالار است و در این عمارت هنرهای معماری همانند کاشیکاری معرق، معقلی و هفت رنگ و نقاشی و… دیده می‌شود.

این عمارت در گذشته به همراه بناهای دیگری همانند حوضخانه‌، کلاه فرنگی، آئینه خانه باغ و … دارالحکومه مفخم را تشکیل می‌داده‌ است.

عمارت مفخم در بجنورد
عمارت مفخم در بجنورد

از بناهای باقی مانده از این مجموعه آئینه‌ خانه هم از ارزش بسیاری برخوردار است که امروزه به موزه اسناد و نسخ خطی تبدیل شده‌ و به صورت جداگانه با شماره ۱۱۶۷ در فهرست میراث ملی قرار دارد.

این عمارت به عنوان فضای اداری و دیوانی برای انجام دیدارهای رسمی سردار مفخم با رجال سیاسی عهد قاجار و انجام مراسم تشریفات نظامی و رایزنی در باب مسائل سیاسی و اجتماعی با سران ایل شادلو و دیگر رجال سیاسی دوره قاجار کاربری داشته‌ است.

عمارت مفخم
آئینه خانه مفخم

گفته می‌شود طراحی این بنا را ممتحن الدوله اولین مهندس معمار ایرانی که از دانشکده معماری پاریس فارغ التحصیل شده بود و مجموعه بناهای بهارستان تهران (مجموعه مجلس) را طراحی کرده انجام داده‌ است.

ساختمان آیینه خانه دو طبقه است و تالاری با آئینه‌کاری نفیس دارد.

عمارت مفخم
آئینه خانه مفخم