چمدان : ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی گفت: مسافرت مسافران به خارج از کشور در کشورمان بیش از حد معمول است و باید متعادل شود.

  رئیس بانک مرکزی: مسافرت خارجی در ایران بیش از حد معمول است؛ باید متعادل شود | مسافران ارز مازاد را از کجا تهیه کنند؟

این حرف او با واکنش و انتقادات فراوانی از سوی مردم و کارشناسان روبرو کرد، برخی حرف او را خلاف واقع و غیر کارشناسی می‌دانستند  و برخی دیگر نیز صحبت‌های سیف را مغایر با حقوق شهروندی خواندند، تا آنکه رئیس بانک مرکزی در حساب کاربری توئیتر خود مجبور به عقب نشینی شد.

  واکنش تند به اظهارات رئیس بانک مرکزی | سفر ۳ میلیون نفر در کشور ۸۵ میلیونی به خارج کشور زیاد است؟ | بهانه‌گیری نکنید؛ بهتر است در تمام دفاتر مسافرتی را ببندید
  رتبه کشورهای دنیا در هزینه برای سفرهای خارجی | کدام کشورها بیشترین توریست را دارند؟ | جایگاه ایران و درسی که رئیس بانک مرکزی باید از روس‌ها بیاموزد