چمدان: ضلع شمال غربی میدان تاریخی حسن آباد تهران چهارشنبه شب در حریقی گسترده سوخت. این حریق آسیب فراوانی به این بخش از میدان حسن آباد زده است. گزارش تصویری زیر، روایتی از سوختن این بناست.

عکس از آنا
عکس از آنا
عکس از آنا

عکس‌های چمدان از حادثه/ عکاس مهرداد اصیل