چمدان: سیدمهدی رزاز با بیان این مطلب افزود: لغو این پرواز پیش از این به صورت مکتوب اطلاع داده شده اما این شرکت علت آن را اعلام نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت ماهان پرواز خود در ۱۹ اردیبهشت ماه را هم لغو کرده است.

مدیر فرودگاه بجنورد گفت: هم اکنون تنها شرکت هواپیمایی ماهان در روزهای دوشنبه، پنجشنبه و جمعه بین مرکز استان خراسان شمالی و تهران پرواز دارد.