چمدان: انبار غله شگفت‌انگیز در مجاورت خانه اربابی خانواده کونولی در مرز میان لیکسلیپ و سلبریج در ایرلند قرار دارد. درپی قحطی بزرگی که بین سال‌های ۱۷۴۰ و ۱۷۴۱ این منطقه را در برگرفت کاترین کونولی، بیوه ویلیام کونولی این انبار غله را ساخت و ازطریق آن طرح مهار قحطی را اجرا کرد.

در قحطی قرن هجدهم ایرلند حدود ۳۸ درصد از جمعیت این کشور کشته شدند و همین مسئله نگرانی بزرگی را برای ذخیره مناسب غله ایجاد کرد.

این سیلو که شکلی مخروطی و مارپیچ دارد و ارتفاع آن به ۲۱ متر می‌رسد در سال ۱۷۴۳ به اتمام رسید.

پلکان مارپیچ «انبار غله شگفت‌انگیز» سنگی است و تا راس آن ادامه می‌یابند. سوراخی در مرکز هر طبقه وجود دارد که اجازه می‌دهد گندم و سایر غلات از آن عبور کنند.

انبار غله شگفت‌انگیز با الهام از سازه مشابهی با نام «برج بطری» ساخته شده که ویرانه‌های آن در چرچ‌تاون، نزدیک دوبلین دیده می‌شود.