چمدان: عمارت اعلم السلطنه از بناهای تاریخی تهران مربوط به دوره قاجار است که در ۲۶ آبان ۱۳۷۸ با شماره ثبت ۲۴۹۰ به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. اعلم السلطنه همان میرزا کاظم خان عهد مظفری ملقب به بنان نظام است.

در حال حاضر این عمارت در اختیار سازمان تحقیقات جهاد کشاورزی است و به عنوان بنای یک مرکز آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عمارت اعلم السلطنه در خیابان حافظ جنب ساختمان بورس واقع شده است.

دو باغ اتوبان کودک خیابان ولیعصر(عج) و باغ پادگان شماره ٢ ارتش جمهوری اسلامی در محدود میدان حر، خیابان دانشگاه جنگ نیز به همراه این باغ خریداری خواهد شد.

عمارت و باغ تاریخی اعلم‌السطلنه - عمارت اعلم‌السطلنه - بناهای تاریخی تهران - تهران کجاها بریم - جاهای دیدنی تهران - تهران کجاها بگردیم - تعطیلات در تهران - عمارت زیبای تهران

عمارت و باغ تاریخی اعلم‌السطلنه - عمارت اعلم‌السطلنه - بناهای تاریخی تهران - تهران کجاها بریم - جاهای دیدنی تهران - تهران کجاها بگردیم - تعطیلات در تهران - عمارت زیبای تهران

عمارت و باغ تاریخی اعلم‌السطلنه - عمارت اعلم‌السطلنه - بناهای تاریخی تهران - تهران کجاها بریم - جاهای دیدنی تهران - تهران کجاها بگردیم - تعطیلات در تهران - عمارت زیبای تهران

عمارت و باغ تاریخی اعلم‌السطلنه - عمارت اعلم‌السطلنه - بناهای تاریخی تهران - تهران کجاها بریم - جاهای دیدنی تهران - تهران کجاها بگردیم - تعطیلات در تهران - عمارت زیبای تهران