رضا جعفرزاده با بیان اینکه تا این لحظه بحثی درباره سوخت هواپیما نبوده است گفت: در حال حاضر قیمت سوخت تحویلی به شرکت های داخلی ۶۰۰ تومان و ایرلاین های خارجی بر اساس نرخ فوب خلیج فارس سوخت تحویل می شود.

وی بیان کرد: تصمیمی درباره تغییر نرخ سوخت هواپیما دریافت نکرده‌ایم. در حال حاضر نرخ سوخت تحویلی به ایرلاین‌ها یارانه‌ای و به ازای هر لیتر ۶۰۰ تومان است.