چمدان: سید عبدالمجید شریف زاده رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه امروز «شنبه »با اعلام این خبر گفت : نقاشی گل و مرغ از جمله نقوش بکار رفته در هنر مینای نقاشی است که نمونه های ارزنده ای از آن در گنجینه هایی چون کاخ گلستان ، موزه جواهرات ملی ایران و مجموعه های خصوصی ایران موجود است .

او با بیان اینکه در عصر قاجار مینای نقاشی ، هنری مورد توجه دربار و ارزنده بوده است افزود :اما در دوره کنونی ، معدود هنرمندانی به این تکنیک آشنا بوده و به آن می پردازند .

شریف زاده اظهار داشت :عدم دسترسی به منابع مکتوب که به ویژگیها و دانش فنی این هنر پرداخته باشد ، اهمیت تحقیق و مطالعه در این هنر فاخر را نشان می دهد .

وی بررسی نقوش بکار گرفته شده در مینا کاری آن دوران ، نحوه اجرای اثر و در نهایت ثبت دستاوردها در احیاء، حفظ و اشاعه این هنر را هدف این طرح عنوان کرد .

او گفت : در اجرای این اثر ، شناخت اصول طرحی گل و مرغ ، رنگ شناسی و اجرای صحیح تکنیک پرداز در نقاشی مینایی به شیوه قاجار ، تثبیت رنگ ها  در دمای پخت مناسب و تلفیق دو سبک از شیوه های مینا کاری (مینای نقاشی و خانه بندی )مد نظر بوده است .

رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه افزود :در این اثر ، پلاک بیضی شکل مسی به ابعاد ۸در ۱۰سانتی متر با تکنیک پرداز به شیوه نقاشی مینایی دوره قاجار با طرح گل و مرغ در مرکز اثر و روش مینای خانه بندی جهت ساخت شش قطع در حاشیه لوح بکار برده شده است.

او افزود :در طراحی این قطعات نیز از نقوش رایج دوران قاجار نظیر اسلیمی و ختایی استفاد و پس از مراحل نهایی اجرای آن ، بر روی قطعه چوبی با حاشیه منبت به ابعاد ۳۰در ۳۷سانتی متر نصب شد .