چمدان: ساختمان جیپ اثر وارطان هوانسیان پس از انتشار خبر مزایده و احتمال تخریبش بالاخره در فهرست آثار ملی ثبت شد.  محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی کشور از ثبت ملی ساختمان جیپ اثر وارطان هوانسیان به‌ دلیل شأن ملی و تاریخی آن در فهرست آثار ملی خبر داده است.

ساختمان جیپ
ساختمان جیپ اثر وارطان هوانسیان 

ثبت ملی این اثر معماری پس از طی تشریفات قانونی ابلاغ به مالک و تایید شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی کشور، قطعی شده و این اثر به شماره ۳۲۵۵۳ و به تاریخ ۱۳۹۸/۵/۵ در فهرست آثار ملی قرار گرفته است.

  واکنش میراث فرهنگی به مزایده یک بنا توسط شرکت خودروسازی | ساختمان جیپ واجد ارزش ثبت است

شعبه دانشگاه تهران بانک ملی
شعبه دانشگاه تهران بانک ملی | اثر یورن اوتزن معمار دانمارکی که اپرای مشهور سیدنی را طراحی کرده است

همچنین ساختمان شعبه دانشگاه تهران بانک ملی نیز ثبت ملی شد. این بنا اثر یورن اوتزن، معمار دانمارکی که اپرای مشهور سیدنی را طراحی کرده است. چند سال پیش معماران و فعالان میراث فرهنگی نسبت به تغییرات نمای این بنا توسط بانک ملی اعتراض کرده بودند.