چمدان: مراسم عروسی ترکمن‌ها همراه با آئین‌هایی است که از گذشته‌های دور به یادگار مانده و همچنان در میان این قوم باقی مانده است.

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
عروسی سنتی ترکمن‌ها

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
عروسی سنتی ترکمن‌ها .. عروس خوشحال از یک آغاز …

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
خانواده داماد «آناق» را در روز عروسی بر سر عروس می‌گذارند تا او رسما عروس و زن آن خانواده شود

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
عروس نخ ریسی می‌کند. این کار نمادی از کاری بودن و کدبانو بودن عروس است …

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
عروس روغن و آرد را در ظرفی ریخته که نمادی از زن هنرمند است …

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
عروس روغن را از دست خود به اقوام شوهر تعارف می‌کنند. خانواده داماد روغن را برای تایید کدبانو بودن عروس از دست عروس می‌خورند …

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
پتو را روی عروس کشیده و زنی که وزن بیشتری دارد به صورت نمادین روی عروس می‌نشیند …

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
چشو را روی عروس می‎اندازند تا کسی عروس را نبیند …

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
زمانی که داماد برای اولین بار به دنبال عروس می‌رود که او را به خانه خود ببرد خانواده عروس برای نشان دادن عشق و علاقه به دامادشان هدیه می‌دهند

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
عروس با روی پوشیده از زیر قرآن رد شده و به سمت خانه داماد می‌رود …

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
عروس سوار بر ماشین عروس …

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
عروسی سنتی ترکمن‌ها

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
زمانی که عروس در روز عروسی برای اولین بار به خانه پدری داماد می‌رود شخصی از قوم داماد بعد از گرفتن هدیه اجازه ورود به عروس و دوستانش را می‌دهد …

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
هدیه خانواده داماد به عروس …

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
عروسی سنتی ترکمن‌ها

 

عروسی سنتی ترکمن‌ها - عروسی ترکمن‌ها - رسوم ترکمن‌ها در عروسی
«چکدرمه» غذای مخصوص روز عروسی است ؛ این غذا حاوی برنج و گوشت است …

 

عکس‌ها: راحله تامی حصاری