چمدان: در هفته‌های اخیر طراحان و مهندسان معمار از سراسر جهان رقابتی داغ را در اینستاگرام به راه انداخته‌اند. هر کدام از این دفاتر معماری ایده‌های خلاقانه خود در مورد چگونگی بازسازی نوتردام را به اشتراک گذاشته‌ است، از تبدیل سقف به گلخانه گرفته تا بازگشت به طراحی دوران قرون وسطی. حال باید دید فرانسوی‌ها در نهایت به کدام طرح چراغ سبز نشان خواهند داد.

  مجسمه‌های نوتردام؛ شیطانی، غیراخلاقی یا محافظ خیر در برابر شر | ماجرای جنجالی مجسمه‌های جنسی چیست؟
  نوتردام چطور از خاکستر برخواهد خاست | فیلمی از نقشه‌برداری خاص این بنای تاریخی
  کلیسای تاریخی نوتردام در آتش سوخت | متفاوت‌ترین فیلم از لحظه وحشتناک فروریختن برج ناقوس نوتردام؛ کلیسایی با زیباترین معماری گوتیک | تصاویر حادثه تلخ محل زندگی گوژپشت نوتردام!