چمدان: توسعه ناپایدار و عوارض آن، گریبان جاذبه‌های خاص گردشگری ایران را خواهد گرفت و در آینده از آنها چیزی باقی نخواهد ماند.

دیرین‌دیرین این‌بار نمایی از آینده نه چندان دور را جاذبه‌های گردشگری ایران به نمایش گذاشته است: