چمدان :  شادروان محمد یوسف کیانی در سال ۱۳۱۷ در شهر بابل از استان مازندران به دنیا آمد. وی در سال ۱۳۴۲ با درجه کارشناسی باستانشناسی و تاریخ هنر از دانشگاه تهران دانش آموخته شد. یک سال پس از آن با مدرک کارشناسی تاریخ از همان دانشگاه فارغ التحصیل شد. کارشناسی ارشد باستان شناسی را در سال ۱۳۴۴ در همان دانشگاه به پایان رساند.

 

 

برای ادامه تحصیل به دانشگاه لندن رفت و درسال ۱۳۴۹ با مدرک دکتری رشته باستان شناسی و تاریخ هنر اسلامی از آن دانشگاه دانش آموخته شد. مرحوم دکتر محمد یوسف کیانی پس از پایان دوره کارشناسی در وزارت فرهنگ و هنر وقت از سال ۱۳۴۲تا سال ۱۳۵۷مشغول فعالیت در سمت های کارشناسی امور باستان شناسی (۱۳۴۳)، رئیس موزه هنرهای ایران در سال ۱۳۵۴بوده است.

 

مرحوم دکتر محمد یوسف کیانی | ۱۵ فروردین ۹۵ در موزه ملی | عکس از آرشیو موزه ملی

 

این باستان شناس در سال ۱۳۵۵ریاست موزه ملی ایران را به عهده داشت. او علاوه بر فعالیت های اجرایی از سال ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۵۸ مدیر هیات بررسی و تحقیقات باستان شناسی دشت گرگان نیز بوده است.

شادروان دکتر کیانی مسئولیت نمایشگاه های بین المللی مختلف را از جمله نمایشگاه هنرهای جهان اسلام در لندن سال۱۹۷۳، نمایشگاه هنرهای ایران در توکیو سال ۱۹۷۶، نمایشگاه هنرهای ایران عهد ساسانی در نیویورک سال۱۹۷۷ داشته است.

 

شادروان دکتر کیانی | موزه ملی ۱۵ فروردین ۹۵

 

زنده یاد بیش از دهها عنوان رساله کارشناسی ارشد و دکتری را راهنمایی کرده است. فعالیت های دکتر کیانی در عرصه های آموزش و پژوهش بیش از چهل سال منتج به انتشار کتب ومقالات متعدد و مرجع شده است.

تالیف ۲۴ جلد کتاب به زبان فارسی و ۵ جلد کتاب به زبان انگلیسی و مقالات متعددی به زبان فارسی و لاتین، حاصل تلاش این استاد باستان شناس است.

او در کنفرانس های بین المللی به شرح ذیل حضور داشته است: هنر عهد سلجوقیان دانشگاه لندن سال ۱۹۷۳٫ هنر نقاشی لاک دانشگاه لندن سال ۱۹۸۱٫ هنر معماری اشکانی دانشگاه هیروشیما سال ۱۹۷۶٫ حفاظت آثار باستانی دانشگاه دهلی سال ۱۹۷۲٫ مدینه در جهان اسلام دانشگاه توکیودرسال۱۹۸۹٫ هنر کلاسیک دانشگاه برلین درسال ۱۹۸۷٫ کاروانسراهای جاده ابریشم دانشگاه پکن به سال ۱۹۹۳٫ هنرهای ایلخانی ادینبورواسکاتلند به سال ۱۹۹۵٫ کاروانسراهای ایران کویت به سال۱۹۹۹٫

 

جبرییل نوکنده مدیر فعلی موزه ملی و زنده یاد محمد یوسف کیانی مدیر سال ۵۵ موزه ملی | ۱۵ فروردین ۹۵ | عکس از آرشیو موزه ملی

کتا بهای انتشار یافته:

۱٫ استان سمنان ، انتشارات صانعی، ۱۹۸۴٫

۲ . پایتخت های ایران،  سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۵٫

۳ .تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی ، سمت، ۱۳۷۴٫

۴ . معماری ایران(دوره اسلامی) ،  سمت ، ۱۳۷۹ .

۵ . تزئینات وابسته به معماری ایران، تهران،سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۴٫

۶٫ سفال ایرانی، تهران، نخست وزیری، ۱۳۵۷٫

۷٫ شهرهای ایران (جلد اول)، تهران، جهاد دانشگاهی،۱۳۶۵٫

۸٫ شهرهای ایران (جلد چهارم)، جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۰.

۹٫شهرهای ایران (جلد دوم)، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۹ .

۱۰٫شهرهای ایران (جلد سوم)، جهاد دانشگاهی ، ۱۳۷۰.

۱۱٫عاقبت خاک گل کوزه گران خواهیم شد، ۱۳۷۹ .

۱۲٫کاروانسراهای ایران (جلد اول)، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۲.

۱۳٫کاروانسراهای ایران (جلد دوم) ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۹٫

۱۴٫کاروانسراهای ایران (جلد سوم) ، فارسی – انگلیسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۷۵ .

۱۵٫معماری ایران دوره اسلامی جلد ۱و۲ ، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۶٫

۱۶٫معماری تیموری در ایران و توران، دونالد ویلبر، لیزا گلمبک (ترجمه)، سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۶٫

۱۷.معماری و شهرسازی ایران به روایت تصویر، فارسی – انگلیسی،۱۳۷۴٫

۱۸٫مقدمه ای بر هنر کاشیکاری ایران،  فارسی – انگلیسی، تهران، موزه رضا عباسی ایران، ۱۳۶۳٫

۱۹٫نظر اجمالی بر شهر نشینی و شهرسازی در ایران، جهاد دانشگاهی،۱۳۶۵٫

۲۰٫هنر اسلامی ایران، فارسی – انگلیسی – موزه رضا عباسی، ۱۳۶۲٫

۲۱٫هنر سفالگری ایران عهد اسلامی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۵٫

۲۲٫یادگارهای رباط شرف، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۰٫

۲۳٫یادنامه کنگره پنجم باستان شناسی ایران،انگلیسی – فارسی،مرکز باستان شناسی ایران، ۱۳۵۰٫

۲۴٫یادنامه کنگره ششم باستان شناسی ایران،انگلیسی – فارسی، مرکز باستان شناسی ایران،۱۳۵۲٫

انتشارات خارجی: کتاب ها و مقالات

BOOKS:

M. Y. Kiani, Iranian Caravansarais, Tokyo, 1978.
M.Y. Kiani, The Islamic City of Jurjan, Berlin, 1984.
M.Y. Kiani, Parthian sites in Hircania, Berlin, 1982.

M.Y. Kiani, Memorial Vol. of VI International Congress of
iraruan Art & Archaeology, Oxford, Teheran, 1972.

ARTICLES:

M. Y. Kiani, Excavations on the Dofensive Wall of Gurgan plain,
Iran
XX 1982.

M.Y. Kiani, Robat Sepanj, A MI, Berlin, 1971 ..

M.Y. Kiani, Urbanization and urban planning in Iran, during
Islamic period, The middle East( n culture center,Tokyo,1989.
M.Y. Kiani, Religious buildinJs complex in Iran, Tokyo,
۱۹۸۹٫۱۹۹۱
.

M.Y. Kiani, II/-Khanid capitals, Eoinburgh, 1996. Text of paper,
presentedin symposimi of III~Kha, lid Arts,Edimburgh,Aug. 1995.

 

چمدان درگذشت این باستان شناس پیشکسوت را به جامعه باستان شناسی کشور تسلیت می گوید. روحش شاد و قرین رحمت ازلی پروردگار مهربانی‌ها.