سیل عجیب در شیراز و واژگونی خودروها

سیل عجیب در شیراز و واژگونی خودروها

  آخرین وضعیت آثار تاریخی شیراز بعد از سیل | موزه پارس شیراز تعطیل شد
  ویدئویی عجیب از سیل شیراز و واژگونی خودروها در دروازه قرآن | بارندگی و سیلاب مسافران شیراز را هم گرفتار کرد
  فیلم | سیل به بازار تاریخی وکیل شیراز رسید