عکس دیده‌نشده از صادق خلخالی در حال تخریب مقبره رضاشاه پهلوی در اردیبهشت ۱۳۵۹ | عکس: رضا دقتی

 

لحظه انفجار تی ان تی در مقبره رضاشاه در سال ۵۹ به دستور صادق خلخالی | عکس: رضا دقتی