چمدان :  در نامه انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران به وزیر کشور آمده است: وضعیت شغلی اسفناک دفاتر خدمات مسافرتی که منجر به بیکاری تعداد زیادی از جوانان متخصص و نیروی انسانی شاغل در این دفاتر شده و پیش بینی می‌شود طی ماه‌های آتی بسیاری از این دفاتر مسافرتی ورشکست شده و نسبت به تعطیلی واحد خود اقدام کنند.

  آژانس‌ها در آستانه ورشکستگی؛ ۳۰ درصد کارکنان آژانس‌های مسافرتی تعدیل شدند | حذف ارز مسافرتی تا این لحظه واقعیت ندارد
  بلیت هواپیما به تایلند، چین و هند نایاب شد | ادعای ورشکستگی آژانس‌ها غیرواقعی است | دلیل ندارد به مسافر ارز بدهیم