چمدان: رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد تا این وزارت از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیباتی اتخاذ کند که از درج مهر ورود و خروج به ایران در گذرنامه اتباع خارجی خودداری شود.

  همه فرودگاه‌های کشور به صدور ویزای بدون ثبت مهر ورود به ایران مجهز می‌شوند | منتظر مصوبه دولت هستیم