چمدان : مونسان از بانک مرکزی درخواست کرده که میزان ارز تخصیص داده شده به مسافران و گردشگران به تفکیک مقصد اعلام شود.

گفتنی است که از زمان التهاب ارزی، بانک مرکزی اقدام به  ارائه ارز مسافرتی کرده است که این ارز به مقدار ۱۰۰۰ یورو و برای کشورهای هم مرز و مشترک المنافع ۵۰۰ یورو است. با این وجود مشخص نیست نحوه عمل به درخواست رییس سازمان میراث فرهنگی چگونه خواهد بود و آیا قرار است لیست نام مسافران اعلام شود یا خیر.