چمدان: کمیته میراث جهانی یونسکو که اجلاس آن در باکو در حال برگزاری است، تصمیم گرفت، جزایر و منطقه حفاظت شده خلیج کالیفرنیا در مکزیک را در فهرست آثار در معرض خطر قرار دهد چرا که نگرانی‌هایی در مورد انقراض زودهنگام یک گونه گرازماهی بومی این خلیج یعنی واکیتا وجود دارد.

این سایت در سال ۲۰۰۵ در فهرست میراث جهانی جای گرفت و شامل ۲۴۴ جزیره و مناطق ساحلی است.

چهل و سومین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو هم اکنون در باکو در حال برگزاری است.

خلیج کالیفرنیا در فهرست میراث جهانی در معرض خطر
خلیج کالیفرنیا در فهرست میراث جهانی در معرض خطر قرار گرفت