فیلم | لحظات دیدنی دو توریست خارجی در یزد | نوازندگی و خوانندگی زن توریست در یزد
  فیلم | مجسمه‌های خشتی برای اولین بار در جهان در نقاط تاریخی یزد نصب شد