چمدان: حمام گپ در مرکز شهر خرم آباد در استان لرستان و در کنار میدان گپ، بنایی است که احتمالا قدمت آن به اواخر دوره صفوی بازمی‌گردد .

گفته می‌شود بانی این بنا حسین خان ساکی از خوانین لرستان بوده‌است.

مساحت حمام گپ حدود ۷۹۰ متر مربع است و بخش اصلی بنا بر روی ۴ ستون سنگی قرار دارد. سقف این حمام با تزئینات ساده گچبری زینت شده‌است.آب این حمام  از چاه گاورو تامین می‌شده و فاضلاب آن از طریق تنبوشه های در زیر خیابان فردوسی به رودخانه می ریخته است .

حمام گب به شماره ۲۳۵۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .این بنا اکنون به عنوام مجتمع پذیرایی بهره‌برداری می‌شود.

حمام گپ
حمام گپ
حمام گپ
حمام گپ
حمام گپ
حمام گپ
حمام گپ
حمام گپ