چمدان : خبرگزاری رسمی « آذرتاج »  به نقل از کمیته دولتی آمار این کشور گزارش داد : در شش ماه اول سال جاری میلادی تعداد گردشگران کشور آذربایجان به ایران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲٫۸ درصد افزایش یافته است .

ایرنا نوشت:بر اساس این گزارش، در نیمه اول سال جاری میلادی میزان سفر شهروندان جمهوری آذربایجان به کشورهای خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٫۳ درصد افزایش یافته و به دو میلیون و ۲۰ هزار نفر رسیده است .

۳۰۷ درصد از گردشگران جمهوری آذربایجان در شش ماه نخست امسال به گرجستان ، ۲۸٫۷ درصد به ایران ، ۲۱٫۲ درصد به روسیه ، ۱۲٫۷ درصد به ترکیه ، ۱٫۷ درصد به اوکراین ، ۱٫۲ درصد به امارات متحده عربی و ۳٫۸ درصد به کشورهای دیگر سفر کردند .

در نیمه اول سال جاری تعداد مسافرت شهروندان جمهوری آذبایجان به ترکیه در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل ۶٫۸ درصد ، به گرجستان ۰٫۷ درصد و فدراسیون روسیه ۲٫۶ درصد کاهش یافته است .

در شش ماه اول سال جاری یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر از ۱۸۹ کشور به جمهوری آذربایجان سفر کردند که نسبت به مدت مشابه یک سال قبل ۱۰٫۲ درصد بیشتر است .

بنا به این گزارش، ۳۰٫۵ درصد از مجموع مسافران خارجی از فدراسیون روسیه ، ۲۱٫۱ درصد از گرجستان ، ۱۱٫۱ درصد از ایران ، ۱۰٫۸ درصد از ترکیه ، ۳٫۶ درصد از امارات متحده عربی ، ۲٫۱ درصد از عر اق ، دو درصد از اوکراین و ۱۸٫۷ درصد از کشورهای دیگر وارد جمهوری آذربایجان شدند .

در نیمه اول سال جاری مسافرت شهروندان جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل ۱۸٫۸ درصد کاهش یافته است .
این گزارش افزود : در نیمه اول سال جاری مسافرت از کشورهای خلیج فارس از جمله از کویت ۵٫۱ برابر ، عربستان ۳٫۵ برابر ، بحرین ۲٫۶ برابر ، قطر ۲٫۱ برابر ، عمان ۱٫۶ برابر ، عراق ۴۴٫۳ درصد . امارات متحده عربی ۸٫۸درصد افزایش یافته است .

بطور کلی هر یک از پنج مسافر خارجی وارد شده به جمهوری آذربایجان از کشورهای خلیج فارس بوده است .

در نیمه اول سال جاری میلادی تعداد گزدشگران از کشورهای اتحادیه اروپا به جمهوری آذربایجان ۶٫۳ درصد افزایش یافته و به ۵۳٫۵ هزار نفر رسیده ، تعداد گردشگران کشورهای همسود – مشترک المنافع – نیز با ۷٫۵ درصد افزایش به ۴۷۸٫۳ هزار نفر رسیده است.