چمدان : ازبکستان از سال ۲۰۰۵ ثبت نوروز در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو را مطرح کرد و این جشن باستانی ایرانی از سال ۲۰۰۹ به این فهرست جهانی راه یافت. اما جست‌وجوگر گوگل، از سال‌ها پیش‌از ثبت نوروز در فهرست یونسکو، در اولین روز بهار، لوگویش را متناسب با حال‌وهوای این عید تغییر می‌داد.

لوگوی نوروزی گوگل در سال ۲۰۰۴

 

لوگوی نوروزی گوگل در سال ۲۰۰۵

 

لوگوی نوروزی گوگل در سال ۲۰۰۹

 

لوگوی نوروزی گوگل در سال ۲۰۱۰

 

لوگوی نوروزی گوگل در سال ۲۰۱۱

 

لوگوی نوروزی گوگل در سال ۲۰۱۲

 

لوگوی نوروزی گوگل در سال ۲۰۱۳

 

لوگوی نوروزی گوگل در سال ۲۰۱۴

 

لوگوی نوروزی گوگل در سال ۲۰۱۶

 

لوگوی نوروزی گوگل در سال ۲۰۱۷