جدیدترین آمار توریست‌های خارجی ایران و ترکیب آنها و همچنین وضعیت سفرهای خارجی مردم ایران را می‌توانید در جدول زیر ببینید:

آمار گردشگران خارجی ایران

آمار این جدول از اظهارات رئیس جامعه تورگردانان ایران در گفتگو با دنیای اقتصاد اقتباس شده است.