چمدان: سازمان هواپیمایی تاکید می‌کند که فروش بلیت خارج از این دامنه غیرقانونی است و مسافران در صورت مشاهده نرخ‌های غیرقانونی اطلاع دهند.

برای مشاهده این فهرست اینجا را کلیک کنید.

برخی نرخ‌های حداکثری تعیین شده برای ایرلاین‌های به شرح جدول زیر است:

مسیر

ایرلاین

قیمت حداکثری

تهران – قشم

آتا

۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال

مشهد – آبادان

آتا

۱۲۷۶۸۰۰۰ ریال

تهران – کیش

آسمان

۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال

بندرعباس – کرمانشاه

آسمان

۱۳۷۳۶۰۰۰ ریال

تهران – چابهار

ایران ایر

۱۴۱۴۹۰۰۰ ریال

تهران – قشم

ایران ایر

۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال

تهران – کیش

ایران ایر

۱۰۸۲۳۰۰۰ ریال

تهران – یزد

ایران ایر

۶۵۵۲۰۰۰ ریال

تبریز – کیش

ایران ایر تور

۱۴۸۴۷۰۰۰ ریال

تهران – کیش

ایران ایر تور

۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال

تهران – بندرعباس

ایران ایر تور

۱۱۵۷۴۰۰۰ ریال

تهران – کیش

تابان

۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال

تهران – ماکو

تابان

۷۰۶۲۰۰۰ ریال

مشهد – کیش

زاگرس

۱۳۵۲۰۰۰۰ ریال

تهران – چابهار

زاگرس

۱۴۱۴۹۰۰۰ ریال

تهران – زاهدان

قشم

۱۱۰۷۶۰۰۰ ریال

تهران – قشم

قشم

۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال

تهران – کیش

قشم

۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال

تبریز – بندرعباس

قشم

۱۵۶۶۲۰۰۰ ریال

کیش – رشت

کیش

۱۲۸۴۷۰۰۰ ریال

کیش – ساری

کیش

۱۳۳۰۲۰۰۰ ریال

تهران – کیش

کیش

۱۰۸۲۳۰۰۰ ریال

تهران – اصفهان

ماهان

۶۵۶۳۰۰۰ ریال

تهران – ایرانشهر

ماهان

۱۳۴۸۸۰۰۰ ریال

تهران – زاهدان

ماهان

۱۱۰۷۶۰۰۰ ریال

تهران – قشم

ماهان

۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال

تهران – عسلویه

ماهان

۱۰۰۸۲۰۰۰ ریال

تهران – چابهار

معراج

۱۴۱۴۹۰۰۰ ریال

تهران – قشم

معراج

۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال

تهران – کیش

معراج

۱۰۸۲۳۰۰۰ ریال