چمدان: سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UNWTO) سپتامبر ۲۰۱۸ گزارش وضعیت گردشگری سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که تعداد گردشگران ورودی به ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴ میلیون‌ و ۹۴۲ هزار نفر بود که این رقم با رشد منفی ۱٫۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۴ میلیون ‌و ۸۶۷ هزار نفر رسید و به‌ این‌ ترتیب، سال ۲۰۱۷ سهم ایران از گردشگری جهانی فقط ۱٫۵ درصد بوده است.

همچنین، درآمد حاصل از بخش گردشگری در سال ۲۰۱۶ در ایران برابر ۳ میلیارد و ۷۱۳ میلیون دلار بود و در شرایطی‌ که تمام کشورها داده‌های درآمد گردشگری بین‌المللی سال ۲۰۱۷ را ارائه کرده‌اند، اطلاعاتی درباره درآمد گردشگری ایران در سال ۲۰۱۷ در این گزارش وجود ندارد.

اکنون با به‌روزرسانی این گزارش در ژانویه ۲۰۱۹، سازمان جهانی گردشگری ملل متحد جزییاتی از روند گردشگری ایران بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ اعلام کرده است.

با بررسی این جزییات به‌راحتی می‌توان رشد چشمگیر گردشگران بین‌المللی ورودی به کشورمان را در سال ۲۰۱۵ مشاهده کرد که علت آن می‌تواند امضای توافق هسته‌ای در این سال باشد.

جدول داده‌ها و شاخص‌های پایه گردشگری ایران بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸

داده‌های پایه واحدها ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷
کل گردشگران ورودی ۴ میلیون‌ و ۷۶۹ هزار ۴ میلیون‌ و ۹۶۸ هزار ۵ میلیون‌ و ۲۳۷ هزار ۴ میلیون‌ و ۹۴۲ هزار ۴ میلیون‌ و ۸۶۷ هزار
ورودی از آفریقا ۱۷ هزار ۱۹ هزار ۲۲ هزار ۱۴ هزار ۱۴ هزار
ورودی از قاره آمریکا ۷ هزار ۹ هزار ۱۱ هزار ۱۳ هزار ۱۲ هزار
ورودی از آسیای شرقی و اقیانوسیه ۱۲۵ هزار ۱۴۷ هزار ۱۹۴ هزار ۱۴۱ هزار ۱۵۳هزار
اروپا یک‌ میلیون‌ و ۷۸۰ هزار یک‌ میلیون‌ و ۹۱۸ هزار یک‌ میلیون‌ و ۹۶۴ هزار یک‌ میلیون‌ و ۹۱۰ هزار یک‌ میلیون‌ و ۹۰۳ هزار
جنوب‌آسیا ۶۲۱ هزار ۷۰۸ هزار ۸۳۷ هزار ۹۹۴ هزار یک‌ میلیون‌ و ۱۱۷ هزار
ورودهای طبقه‌بندی‌نشده ۲۴۲ هزار ۱۸۴ هزار ۱۳۶ هزار ۱۶۷ هزار ۱۳۹ هزار
ورود با اهداف شخصی ۴ میلیون‌ و ۹۲۶ هزار
ورود با اهداف کاری ۱۶ هزار
ورود از مرز هوایی ۱ میلیون‌ و ۲۵۳ هزار ۱ میلیون‌ و ۵۱۸ هزار ۱ میلیون‌ و ۶۶۴ هزار ۱ میلیون‌ و ۶۱۶ هزار ۱ میلیون‌ و ۶۲۹ هزار
ورود از مرز آبی ۲۸ هزار ۲۹ هزار ۲۶ هزار ۲۸ هزار ۲۸ هزار
ورود از مرز زمینی ۳ میلیون‌ و ۴۸۸ هزار ۳ میلیون‌ و ۴۲۰ هزار ۳ میلیون‌ و ۴۸۸ هزار ۳ میلیون‌ و ۴۸۸ هزار ۳ میلیون‌ و ۴۸۸ هزار
کل مخارج گردشگران ورودی میلیون‌ دلار آمریکا ۳ میلیون‌ و ۳۰۶ هزار ۴ میلیون‌ و ۱۹۷ هزار ۴ میلیون‌ و ۷۷۱ هزار ۳ میلیون‌ و ۹۱۴ هزار
کل گردشگران خروجی از ایران ۷ میلیون‌ و ۶۹۸ هزار ۶ میلیون‌ و ۶۲۰ هزار ۹ میلیون‌ و ۷ هزار ۱۰ میلیون‌ و ۵۴۳ هزار
کل مخارج گردشگران خروجی میلیون‌ دلار آمریکا ۹ میلیون‌ و ۴۶۴ هزار ۱۰ میلیون‌ و ۱۳۰ هزار ۹ میلیون‌ و ۶۵۸ هزار ۹ میلیون‌ و ۸۹۳ هزار

 

با نگاهی به داده‌های این جدول به‌راحتی می‌توان فهمید که نسبت به گردشگرانی که از مناطق آفریقا، قاره آمریکا (آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و آمریکای شمالی)، جنوب‌آسیا، آسیای شرقی و اقیانوسیه بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ به کشورمان سفر کرده‌اند، گردشگران ورودی از اروپا به ایران بازدیدکننده‌های وفادارتری هستند و نرخ ورود آنها به کشور کمترین نوسان را درطول این پنج سال نشان می‌دهد.

  رتبه کشورهای دنیا در هزینه برای سفرهای خارجی | کدام کشورها بیشترین توریست را دارند؟ | جایگاه ایران و درسی که رئیس بانک مرکزی باید از روس‌ها بیاموزد
  رتبه‌بندی کشورهای دنیا در جذب گردشگر | ۱۰ کشور دارای سریعترین رشد گردشگری | جایگاه ایران در گردشگری دنیا را ببینید