چمدان:  ۴ شهریور ۱۳۱۷ راه آهن سراسری ایران که قرار بود در ۴۰ ساعت بندر ترکمن را به بندر شاپور آن زمان و بندر امام خمینی اکنون وصل کند افتتاح می‌شود.

این ابتدای داستان راه آهن و قطار در ایران است. داستانی که خاطرات فراوانی را در خود جای داده است، از عبور سربازان متفقین به جبهه‌های جنگ جهانی دوم، سفر مهاجران لهستانی، خاطرات سربازان ۸ سال دفاع مقدس و البته بیشتر از همه خاطرات سفرهای میلیون‌ها نفر در ۸۱ سال.

نقطه شروع همه این داستان‌ها جایی است میان سکوی ۳ و ۴ ایستگاه راه آهن تهران، جایی که اولین کلنگ راه آهن سراسری ایران زده شده‌ است. سال‌ها بعد از زده شدن این کلنگ درست در همانجا، ستونی به طراحی تالبرگ، هنرمنر سوئدی با سنگ و مس به عنوان یادمان ساخته شده است. در دو طرف این ستون روی زمین دو دایره سیمانی وجود دارد که بر روی یکی از آنها عدد ۴۶۴ (فاصله تا ایستگاه بندر ترکمن به کیلومتر) و بر روی دیگری عدد ۹۲۸ (فاصله تا بندر امام) نوشته شده‌ است.

  چمدان خاطرات راه‌آهن تهران بالاخره باز شد؛ تختی در میان شاکیان! | ردپای تصویرگر ملانصرالدین و خیانتی که متفقین به راه‌آهن ایران کردند | داستان لوکومتیو خوشبخت ۵۱۰۳
جایی که اولین کلنگ راه آهن سراسری ایران زده شد. | عکس: آیسان زرفام