چمدان: محمدحسن طالبیان به ایرنا گفت: «گزارش سازمان میراث‌فرهنگی مربوط به این تپه تهیه شده است و با حضور مسئولان استان تهران موضوع حفاظت از آن بررسی خواهد شد.»

او با بیان اینکه قدمت لایه‌های زیرین و نخستین این تپه از عصر آهن شروع می‌شود و تا دوره قاجار ادامه پیدا می کند، قدمت هسته اصلی این تپه را مربوط به دوره سلجوقی بیان و بر صیانت از این اثر مهم تاریخی تاکید کرد.

طالبیان با تایید انجام کاوش‌های باستان شناسی در این تپه گفت: «کاوش‌ها توسط باستان شناسان زیر نظر پژوهشگاه میراث فرهنگی انجام شده است.»

وی توضیح داد: «قرار بوده یک کمربندی از آنجا (محل تپه) بگذرد اما این اثر، ثبتی است و باید حفظ شود.»

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: «قرار شده در جلسه ای با حضور مسئولان میراث فرهنگی استان تهران و نیز مسئولان محلی، راه حل هایی ارائه تا هم این تپه تاریخی حفظ شود و هم بتوانند مسیر جاده کمربندی را تغییر دهند.»

وی تاکید کرد: «حتماً باید برنامه حفاظت، معرفی و هدایت مسیر جاده کمربندی به مسیر دیگری انجام و طرح کنونی کمربندی تغییر کند.»

تپه باستانی پوئینک در مسیر احداث کنار گذر جنوبی شهرستان قرچک قرار دارد.