چمدان: غار شاهپور یا شاپور در ارتفاعات مشرف بر تنگه چوگان در حدود ۶ کیلومتری بیشابور استان فارس قرار گرفته‌ است. آنچه این غار را شاخص می‌کند مجسمه‌ای ۷ متری از شاپور اول پادشاه ساسانی در دهانه‌ آن است.

این تندیس روی استالاکمیت‌های طبیعی داخل غار توسط هنرمندان دوره ساسانی در حدود ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ سال پیش تراشیده شده‌ است و شاپور اول را در حالت ایستاده با تاجی کنگره‌دار رو به محوطه تنگه چوگان که در دوره ساسانی محوطه‌ای برای بازی چوگان بوده نشان می‌دهد.

در این تندیس ظرائف و جزئیات لباس و چهره این پادشاه ساسانی به زیبایی خلق شده‌ است. مجسمه شاپور در گذشته احتمالا به خاطر زلزله واژگون شده‌ بوده که در دهه ۳۰ تقریبا به جای خود برگشته است اما آسیب‌های زیادی دیده است.

۲۳۰ پله سنگی با نرده‌های آهنی برای ورود به این غار احداث شده‌ است.

غار شاهپور و مجسمه شاپور اول ساسانی در پرونده منظر ساسانی فارس در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته‌ است.