چمدان: مسجد جامع یزد به شیوه یک ایوان در دل کویر است و در طی حدود ۱۰۰ سال و سه دوره بنا شده‌ است. پایه‌های اصلی مسجد را ساسانیان و بنای فعلی مسجد از لحاظ شیوه معماری را متعلق به دو دوره موسوم به آذری دانسته‌اند.

بنای گنبد خانه متعلق به دوره ایلخانی و سر در رفیع مسجد را متعلق به زمان شاهرخ و دوره تیموری دانسته‌اند. این بنا از لحاظ خوابیدگی گنبد، سردر رفیع و بلند و همچنین کاشیکاری زیبا و منحصربه‌فرد شهرت جهانی دارد.

خیابان مسجد جامع یزد نیز سال ۹۴ با همکاری شهرداری و میراث فرهنگی یزد به پیاده راه تبدیل و این امر با استقبال گردشگران روبرو شده است.

عکس: دکتر بابک صابری