تصویری که در زیر می‌بینید توسط فرهاد کولیوند گرفته شده و نمایی دیدنی از پل راه‌آهن بیشه پوران دورود را به نمایش گذشته است. این پل در زمان رضا خان ساخته شده است.

پل راه‌آهن بیشه دورود - پل های راه آهن دوره رضا خان - پل های زیبای راه آهن