چمدان: کشتی مسافری و تجاری «گراند‌فری» در راستای راه‌اندازی خط کشتیرانی بوشهر – قطر در اسکله بندر بوشهر پهلو گرفت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در بازدید از کشتی گراندفری با بیان اینکه این کشتی در زمینه گردشگری و تجارت دریایی در حمل کالا و مسافر فعالیت می‌کند اظهار داشت: این کشتی دارای ۱۴۴ متر طول، ۲۶ متر عرض و دارای ۵۰۰ تخت، ۲۵۰ اتاق و یک‌هزار و ۳۰۰ صندلی است.

سیاوش ارجمندزاده با بیان اینکه کشتی گراندفری در پنج کلاس به جابه جایی مسافر می‌پردازد افزود: این کشتی در مرحله نخست در راستای راه‌اندازی خط کشتیرانی بوشهر- قطر خدمات خود را در زمینه حمل بار و کالای تجاری آغاز و سپس با فراهم شدن ظرفیت مسافری در مسیر بوشهر – قطر اقدام به جابجایی مسافر می‌کند.

  راه‌اندازی خط کشتیرانی بوشهر – قطر با کشتی گراند فری | جابجایی مسافران در ۵ کلاس ؛ ویژگی‌های کشتی اعلام شد

گراند‌فری - پیشرفته ترین کشتی گردشگری ایران - کشتی گردشگری ایران - بزرگترین کشتی گردشگری ایران - بهترین کشتی ایران - سفر دریایی ایران - قطر 

گراند‌فری - پیشرفته ترین کشتی گردشگری ایران - کشتی گردشگری ایران - بزرگترین کشتی گردشگری ایران - بهترین کشتی ایران - سفر دریایی ایران - قطر 

گراند‌فری - پیشرفته ترین کشتی گردشگری ایران - کشتی گردشگری ایران - بزرگترین کشتی گردشگری ایران - بهترین کشتی ایران - سفر دریایی ایران - قطر 

گراند‌فری - پیشرفته ترین کشتی گردشگری ایران - کشتی گردشگری ایران - بزرگترین کشتی گردشگری ایران - بهترین کشتی ایران - سفر دریایی ایران - قطر 

گراند‌فری - پیشرفته ترین کشتی گردشگری ایران - کشتی گردشگری ایران - بزرگترین کشتی گردشگری ایران - بهترین کشتی ایران - سفر دریایی ایران - قطر 

تصاویر: تسنیم