چمدان: پرسنال آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما به محض فرود اضطراری هواپیمای فرانسوی در فرودگاه اصفهان، اقدام به انجام فعالیت‌های لازم از جمله خنک کاری چرخ‌ها و کنترل ایمنی هواپیما کردند که این تصاویر گوشه‌ای از این اقدامات را نشان می‌دهد.

  اکسپرس: هواپیمای ایرفرانس در آسمان ایران از رادار خارج شد | سرنوشت هواپیمای فرانسوی در آسمان اصفهان

اکسپرس: هواپیمای ایرفرانس در آسمان ایران از رادار خارج شد | سرنوشت هواپیمای فرانسوی در آسمان اصفهان - ایر فرانس