مراسم یادبود قربانیان سیل در شیراز

مراسم یادبود قربانیان سیل در شیراز

مراسم یادبود قربانیان سیل در شیراز

مراسم یادبود قربانیان سیل در شیراز

مراسم یادبود قربانیان سیل در شیراز
عکس‌ها: عکس: شیوا السادات عطاران – ایرنا