چمدان: عکس‌های زیر هرچند روند پیشرفت وسایل حمل‌ونقل عمومی را فقط در شهر لس‌آنجلس نشان می‌دهد اما می‌‌تواند گویای تاریخ تکامل حمل‌ونقل شهری در تمام شهرهای بزرگ جهان باشد.

 

کالسکه عمومی- تاریخ عکس نامشخص

 

نعلبندان در خیابان اسپرینگ- سال 1892

 

کارگران راه‌آهن برقی پاسیفیک کنار واگن شماره 13- سال 1893

 

نمای جنوبی بروادوی لس‌آنجلس از خیابان پنجم- سال 1905

 

روز شلوغی در بروادوی با خودروها و عابران پیاده- حدود سال 1920

 

روز شلوغی در بروادوی با خودروها و عابران پیاده- حدود سال 1920

 

افتتاح آرویو سکو پارک‌وری- سال 1940

 

خیابان اصلی بعد از تسلیم‌شدن ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم

 

اعتصاب کارگران راه‌آهن برقی پاسفیک سیستم وسیع حمل‌ونقل ساوث‌لند را فلج کرد. این کارگر حامی اعتصاب تلاش می‌کند برای رفتن به کار ماشین بگیرد- سال 1943