چمدان: شرکت‌های هواپیمایی کشورمان در حالی از تغییر قیمت ارز و عدم تامین آن توسط بانک مرکزی گلایه دارند و آن را عاملی در افزایش نرخ پروازها و ارائه خدمات مناسب به مسافران می‌دانند که بسیاری از وضعیت نامناسب هواپیماها ارتباطی به تحریم یا ارز بانک مرکزی و آزاد ندارد. تصاویری که در زیر می‌بینید وضعیت یک پرواز داخلی به سمت جزیره کیش است … بلیت این پرواز با نرخ بالاتر از ۳۰۰ هزار تومان به مسافران فروخته شده است.

تعویض روکش صندلی‌ یا شستشوی آنها که در پروازهای قبلی دچار آلودگی شده‌اند به نظر نمی‌رسد ارتباطی با تحریم یا نوع ارز تخصیصی به ایرلاین‌ها داشته باشد. به نظر می‌رسد احترام به حقوق مسافر در شرکت‌های هواپیمایی و در راس آن سازمان هواپیمایی چندان جدی گرفته نمی‌شود.

وضعیت عجیب هواپیمای یک ایرلاین داخلی - کثیف بودن هواپیما - وضعیت افتضاح داخل یک هواپیمای ایرانی

وضعیت عجیب هواپیمای یک ایرلاین داخلی - کثیف بودن هواپیما - وضعیت افتضاح داخل یک هواپیمای ایرانی

وضعیت عجیب هواپیمای یک ایرلاین داخلی - کثیف بودن هواپیما - وضعیت افتضاح داخل یک هواپیمای ایرانی

وضعیت عجیب هواپیمای یک ایرلاین داخلی - کثیف بودن هواپیما - وضعیت افتضاح داخل یک هواپیمای ایرانی

وضعیت عجیب هواپیمای یک ایرلاین داخلی - کثیف بودن هواپیما - وضعیت افتضاح داخل یک هواپیمای ایرانی

وضعیت عجیب هواپیمای یک ایرلاین داخلی - کثیف بودن هواپیما - وضعیت افتضاح داخل یک هواپیمای ایرانی

وضعیت عجیب هواپیمای یک ایرلاین داخلی - کثیف بودن هواپیما - وضعیت افتضاح داخل یک هواپیمای ایرانی

وضعیت عجیب هواپیمای یک ایرلاین داخلی - کثیف بودن هواپیما - وضعیت افتضاح داخل یک هواپیمای ایرانی

وضعیت عجیب هواپیمای یک ایرلاین داخلی - کثیف بودن هواپیما - وضعیت افتضاح داخل یک هواپیمای ایرانی

وضعیت عجیب هواپیمای یک ایرلاین داخلی - کثیف بودن هواپیما - وضعیت افتضاح داخل یک هواپیمای ایرانی

وضعیت عجیب هواپیمای یک ایرلاین داخلی - کثیف بودن هواپیما - وضعیت افتضاح داخل یک هواپیمای ایرانی