سقوط هواپیما باری در کرج و ورود به منازل مسکونی | تصاویر، فیلم‌ها و جزئیات جدید سانحه | اسامی کشته‌شدگان اعلام شد
  تصاویر ورود هواپیمای ارتش به داخل منازل مسکونی در اطراف کرج | سرنوشت گوشت‌های وارداتی در هواپیمای سقوط کرده