گردشگری دوباره به دریاچه ارومیه برمی‌گردد | پلاژهای مخصوص شنا در دریاچه ارومیه ساخته می‌شود
  تصاویر ناسا از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه | جواهر آبی و نگین فیروزه‌ای آذربایجان دوباره جان گرفت

عکس: ایرنا