چمدان: سفارت ایران در سارایوو (بوسنی) در توییتی نوشت: رباعیات عمر خیام بر دیوارهای کاروانسرای تاریخی و مشهور موریچا خان سارایوو نشان از جایگاه تاریخی زبان و ادبیات فارسی نزد مردم فرهنگ دوست بوسنی و هرزگوین دارد.

خان موریچا (بوسنیایی: Morića Han)، کاروانسرایی است که در دوران عثمانی ساخته شده است. این کاروانسرای تاریخی در سال ۱۵۵۱ ساخته شده‌ است.

 رباعیات خیام بر دیوارهای کاروانسرای تاریخی سارایوو

خان موریچا
نمایی از کاروانسرای تاریخی خان موریچا در بوسنی
خان موریچا
رباعیات خیام بر دیوار کاروانسرای تاریخی خان موریچا