فیلم | ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی را ببینید | ترمینال جدید به زودی افتتاح می‌شود

  ترمینال سلام ‌فرودگاه امام خمینی افتتاح شد‌ | ویژگی‌های متفاوت جدیدترین ترمینال فرودگاهی کشور