چمدان: حسن امجدی گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده از نیمه بهمن پروازهای شرکت هواپیمایی قطر ایرویز از این فرودگاه به دوحه قطر انجام خواهد شد که پرواز به بیش از ۱۶۰ نقطه جهان میسر و پرواز به کشورهای شرق آسیا تسهیل می‌شود.

وی فزود: فرودگاه اصفهان به عنوان چهارمین فرودگاه کشور است که پس از فرودگاه‌های امام خمینی، مشهد و شیراز پرواز مستقیم به دوحه را در برنامه دارد.

امجدی با اشاره به برنامه پروازی پیش بینی شده گفت: روزهای دوشنبه و جمعه هر هفته برای انجام این پروازها در نظر گرفته شده و پروازها با هواپیمای ایرباس ۳۲۰ خواهد بود.

امجدی گفت: مذاکرات با نماینده شرکت قطر ایرویز برای آماده سازی بستر حضور در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان ادامه دارد.

  ایجاد پرواز مستقیم قطرایرویز از دوحه به اصفهان | افزایش پروازهای هواپیمایی قطر به تهران و شیراز