چمدان: سایت اتاق بازرگانی تهران نوشت: مجید حسینی‌نژاد بر اساس نتایج انتخابات با رای اعضای این کمیسیون بر کرسی ریاست تکیه زد. در انتخابات کمیسیون گردشگری که با حضور مسعود خوانساری و ناصر ریاحی، اعضای هیات رئیسه اتاق تهران برگزار شد، حرمت‌الله رفیعی از انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی به‌عنوان نایب رئیس اول و سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به‌ عنوان نایب رئیس دوم کمیسیون گردشگری اتاق تهران معرفی شدند.